AFDELING: Beverwijk e.o.

NBV Beverwijk en omstreken

Bijenzwerm gezien in Beverwijk en omstreken?
Bel: 06-21188279

De afdeling NBV Beverwijk e.o. bestaat sinds 1946. Vanaf de oprichting huurt en beheert de vereniging een mooi gelegen bijenpark aan de Kaagweg in de binnenduinrandzone tussen Duinrust en de Volkstuinvereniging.

De vereniging heeft vanaf de oprichting tot doel "de bevordering der bijenteelt in Nederland". We doen dat bijvoorbeeld door uitwisseling van kennis en informatie tussen leden en met andere organisaties of overheid, maar ook door het beschikbaar stellen van faciliteiten en ruimte op een mooi en ruim Bijenpark.

Voor de winning van de honing werd er in de beginperiode gereisd naar de diverse drachtgebieden zoals de koolzaadvelden van Wieringermeer, fruitkwekerijen in de kop van Noordholland en de heidevelden op de Veluwe.

De honingopbrengst in de omgeving van het bijenpark was in die periode te verwaarlozen. De bijen konden ervan overleven. Een oorzaak hiervoor was er in het begin zo'n 75 kasten op het bijenpark aanwezig waren.

Jaren 70-nu

Na het afschaffen van de subsidie op de suiker, zo rond de jaren 70, en de vermindering van de drachtgebieden (door de inperking van het areaal aan koolzaad) naam het aantal leden snel af. Na 1995 werd er dan ook niet meer gereisd naar het koolzaad en de heide. Wel werd daarna nog een aantal jaar met ongeveer 30 kasten naar het fruit gereisd in de kop van Westfriesland (omgeving Zwaag). Op dit moment wordt er nog weinig gereisd en staan er op het bijenpark zo'n 40 kasten met bijen.

Jaren 90: Verbetering drachtgebied

Tot ieders verbazing blijkt dat de honingopbrengst op het bijenpark, vanaf begin jaren 90, aanzienlijk gestegen is. 30 pond per kast is zelfs heel gewoon.

Er is rond het bijenpark in de loop der jaren nogal wat veranderd. De begraafplaats Duinrust, De Westertuinen (grote huizen met dito tuinen), de Volkstuinvereniging als buur, en veel bewoners in Beverwijk en omgeving die meer aandacht besteden aan hun tuinen. De duinrand en het terrein van Tata Steel, lijken zelfs een ideaal drachtgebied te zijn geworden, zeer waarschijnlijk mede door het in de jaren 90 gewijzigde maaibeleid van het bedrijf en de omliggende gemeenten.  De natuurlijke vegetatie lijkt zich ten opzichte van voorgaande decennia te herstellen.

Een bij heeft een vliegbereik van ongeveer 3 km en kan zo een gebied van ongeveer 28 vierkante km afspeuren op zoek naar nectar. Als er in het hoogseizoen ongeveer 60 bijenkasten op het bijenpark staan met een gemiddeld aantal bijen per kast van zo'n 60.000 tot 70.000 bijen, dan moet de conclusie zijn dat het drachtgebied in de afgelopen jaren toch aanzienlijk verbeterd is.

(gebaseerd op oorspronkelijke tekst van dhr Ton Eijman)

Contactgegevens

Peter Tervoort
Secretaris

Correspondentie-adres:
NBV-Beverwijk e.o.
Jean Louis Pisuisselaan 16
1948AH Beverwijk

Reknr: NL05RBRB0941679144
T.n.v. Vereniging tot Bevordering van Bijenteelt Beverwijk e.o. (NBV-Beverwijk e.o.)
p.tervoort@gmail.com