Over de vereniging en lidmaatschap

De Vereniging tot Bevordering van Bijenteelt afdeling Beverwijk is sinds 2015 gegroeid van een kleine naar een middelgrote vereniging met ongeveer 40 actieve imkers.

Naast actieve imkers heeft de vereniging ook bijzondere lidmaatschappen. Hieronder vallen bijvoorbeeld gezinsleden of ereleden, die door het bestuur worden benoemd. De vereniging is afhankelijk van de jaarlijkse contributie, waarvan de huur wordt betaald. Voor het onderhoud van het terrein is de vereniging  afhankelijk van de persoonlijke inzet en bijdrage van individuele leden. Meestal gebeurt dat op eigen initiatief en soms in verenigingsverband, zoals tijdens de jaarlijks terugkeredende doe-dagen (meestal in September).

Bestuur

Het huidige bestaat bestaat uit de volgende leden:
- Voorzitter: dhr E. van der Geest
- Secretaris: mevr W. van der Voort
- Penningsmeester: dhr R. van IJsseldijk

Statuten van de vereniging 

Parkreglement (1979)

Concept-Voorstel nieuw parkreglement

Activiteiten

Jaarlijks worden diverse activiteiten georganiseerd, soms in samenwerking met andere organisaties, zoals kinderboerderij De Baak en NME. Ook probeert de vereniging zich in te spannen voor bijvriendelijk beheer van bermen en braakliggend terrein. Voorbeelden van activiteiten waar de leden van de vereniging de afgelopen jaren actief bij betrokken zijn:
- De jaarlijkse Landelijke Open Imkerij dagen (in 2017: 14 en 15 juli)
- Roeffeldagen
- Advies en inrichting permanente educatie op kinderboerderij De Baak
- Incidentele woensdagmiddag evenementen ism NME en De Baak 
- Lezingen op scholen
- Advies aan instanties en organisatie mbt creeren van bijvriendelijke omgeving
- Publieksinformatie en communicatie diverse regionale media
- Contact met regionale en landelijke imker-organisaties
- Kennisontwikkeling, bv via opleidingen van individuele leden (verwijzing basiscursussen en docenten)

Wij nodigen scholen, jongerenorganisaties, overheidsinstanties, bedrijven en educatieve instellingen uit om contact op te nemen over de mogelijkheden om kennis te maken met de bijenhouderij en het creeren van een bijvriendelijke omgeving. Wij zijn daarnaast altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste leden of vrijwilligers en zijn graag bereid 'newbees' stap voor stap in te leiden in deze fascinerende vrijetijdsbesteding.

Contactgegevens

Peter Tervoort
Secretaris

Correspondentie-adres:
NBV-Beverwijk e.o.
Jean Louis Pisuisselaan 16
1948AH Beverwijk

Reknr: NL05RBRB0941679144
T.n.v. Vereniging tot Bevordering van Bijenteelt Beverwijk e.o. (NBV-Beverwijk e.o.)
p.tervoort@gmail.com